&
WELCOME
Robert Fox

Chef Assistant

Marvin McKinney

Chef Assistant

Savannah Nguyen

Chef Assistant

Guy Hawkins

Chef Assistant

QUALITY AND TRADITION
QUALITY AND TRADITION

OM MIG

Jag heter Aleks Hill, är född i Helsingborg år 1989 och har spenderat större delen av mitt liv i Nederländerna. Efter att ha tagit min examen i Fine Arts vid Royal Academy of The Arts i Haag (2009-2013), med specifikt fokus på tecknande och grafiska uttryck, flyttade jag hem till Sverige där jag fortsatte min konstnärliga verksamhet. Idag bor och verkar jag i Malmö.

Mina verk uppstår autonomt, från skiss till färdigställt verk. Utgångspunkten för verken är sensibiliteten för vad som i stunden kan tänkas dyka upp i min känslovärld. Min process består av att hitta en balans mellan lekfullhet och det udda/underliga. Jag låter olika intuitiva rörelser successivt ta sin form. Jag bygger ett abstrakt och igenkännbart pussel med ett lättsamt och humoristiskt intryck med inslag av det oanade, mystiska och skeva. Ögon är ständigt återkommande och övervakar mig och min känslovärld…

Behöver ni hjälp med en idé? Har ni en specifik animering i åtanke? Eller vill ni kanske bara ha en enkel design med ett par bildbyten? Jag finns här för att hjälpa till. Oavsett vilken plattform ni använder er av ingår alltid kodning för clicktags, clickthrough och exit funktioner. Den allmänna kunskapen om vad man faktiskt kan åstadkomma med HTML5 är begränsad i branschen. Där kommer jag in i bilden.

Som ett litet tivoli kanske?
Klicka här för att se hur en banner i HTML5 kan se ut.

QUALITY AND TRADITION

TEKNINGAR

Oavsett om ni/du är ute efter en enkel eller en mer avancerad hemsida med CMS och custom design finns jag här. Er/din hemsida kommer att vara byggd optimerad för alla upplösningar som används idag för desktop & laptop samt de senaste enheterna av tablets och mobiltelefoner. SEO ingår i alla beställningar. Till projekt som kräver ett CMS tillkommer det som brukligt en månadskostnad för hosting så ni själva enkelt kan göra uppdateringar. Jag förklarar mer om det här vid kontakt.

&
WELCOME
Robert Fox

Chef Assistant

Marvin McKinney

Chef Assistant

Savannah Nguyen

Chef Assistant

Guy Hawkins

Chef Assistant

&
WELCOME
Robert Fox

Chef Assistant

Marvin McKinney

Chef Assistant

Savannah Nguyen

Chef Assistant

Guy Hawkins

Chef Assistant

QUALITY AND TRADITION
QUALITY AND TRADITION

Behöver ni hjälp med en idé? Har ni en specifik animering i åtanke? Eller vill ni kanske bara ha en enkel design med ett par bildbyten? Jag finns här för att hjälpa till. Oavsett vilken plattform ni använder er av ingår alltid kodning för clicktags, clickthrough och exit funktioner. Den allmänna kunskapen om vad man faktiskt kan åstadkomma med HTML5 är begränsad i branschen. Där kommer jag in i bilden.

Som ett litet tivoli kanske?
Klicka här för att se hur en banner i HTML5 kan se ut.

QUALITY AND TRADITION

UTSTÄLLNINGAR

Malmö Gallerihelg, 22.09-24.09 2023, Malmö
Samlingsutsällning

Limhamn Galleri&Sånt,
01.06-11.06 Malmö 2023
Solo show

Kullasalongen 2023,
Krapperups Konsthall, Höganäs

Kullasalongen 2022,
Krapperups Konsthall, Höganäs

Galleri 1658, 07.11-08.11 Landskrona 2019
Åsa Hallengård & Aleks Hill,
A collaborative exhibition. Second book (sequel) release, Åsa Hallengård (author).
New drawings and paintings presented by Aleks Hill.

Unfathom, 29.8-05.9 2019 Dunkers RumEtt. Dunkers Kulturhus. Helsingborg
"Unfathom’ är en serie teckningar, som har ”skapat sig själva”, dvs. uppstått autonomt, där jag som konstnär endast försökt styra riktningen hos bilderna. Utgångspunkten för verket är sensibilteten för vad som kan tänkas dyka upp i min känslovärld. Teckningarna är helt oberoende av någon bakomliggande berättelse, snarare hämtar de kraft ifrån min förmåga att, som konstnär, utveckla teckningarna slumpmässigt och instinktivt. Många idéer dyker upp under skapandet, idéer med vilkas hjälp jag mer eller mindre medvetet försöker påverka den framväxande bilden. Den centrala bilden, ”Unfathom 3”, försöker tydliggöra utställningens själva koncept, den är slutresultatet av mitt 3 veckor långa utvecklingsarbete med teckningen. Mitt syfte med utställningen är att bjuda in åskådarna att fundera och begrunda vad de tror sig se. Sättet på vilket betraktaren upplever och fritt tolkar teckningarna är för mig lika viktigt, som hur jag själv ser dem.

Sara Berg om ‘Unfathom’ utställningen: från texten I Huvudet på Hill, Helsingborgs Dagblad
..Tilltaget är även en illustration - i dubbel bemärkelse - av den process som föregått de teckningar som utgör serien “Unfathom,” som nu visas i utställningslokalen RumEtt (pågår till 28/9). Arbetet har varit intuitivt och omedelbart, handen har ritat de som fallit den in och konstnärens primära roll har varit att kurera flödet. Hill är född 1989 och jobbar annars gärna grafiskt, med skarpa linjer och rena fält. Detta är någonting annat..”

Parallax Art Fair, London 2015

Ron Mandos Galerie, Amsterdam
Best of Graduates 2013

Blood Sweat Tears Exhibition, Royal Academy of Art, The Hague, 2013
Examination


Malmö Gallerihelg,
22.09-24.09 2023, Malmö
Samlingsutsällning

Limhamn Galleri&Sånt,
01.06-11.06 Malmö 2023
Solo show

Kullasalongen 2023,
Krapperups Konsthall, Höganäs

Kullasalongen 2022,
Krapperups Konsthall, Höganäs

Galleri 1658, 07.11-08.11
Landskrona 2019
Åsa Hallengård & Aleks Hill,
A collaborative exhibition. Second book (sequel) release, Åsa Hallengård (author). New drawings and paintings presented by Aleks Hill.


Unfathom, 29.8-05.9 2019
Dunkers RumEtt.
Dunkers Kulturhus. Helsingborg
"Unfathom’ är en serie teckningar, som har ”skapat sig själva”, dvs. uppstått autonomt, där jag som konstnär endast försökt styra riktningen hos bilderna. Utgångspunkten för verket är sensibilteten för vad som kan tänkas dyka upp i min känslovärld. Teckningarna är helt oberoende av någon bakomliggande berättelse, snarare hämtar de kraft ifrån min förmåga att, som konstnär, utveckla teckningarna slumpmässigt och instinktivt. Många idéer dyker upp under skapandet, idéer med vilkas hjälp jag mer eller mindre medvetet försöker påverka den framväxande bilden. Den centrala bilden, ”Unfathom 3”, försöker tydliggöra utställningens själva koncept, den är slutresultatet av mitt 3 veckor långa utvecklingsarbete med teckningen. Mitt syfte med utställningen är att bjuda in åskådarna att fundera och begrunda vad de tror sig se. Sättet på vilket betraktaren upplever och fritt tolkar teckningarna är för mig lika viktigt, som hur jag själv ser dem.

Sara Berg om ‘Unfathom’ utställningen: från texten I Huvudet på Hill, Helsingborgs Dagblad
..Tilltaget är även en illustration - i dubbel bemärkelse - av den process som föregått de teckningar som utgör serien “Unfathom,” som nu visas i utställningslokalen RumEtt (pågår till 28/9). Arbetet har varit intuitivt och omedelbart, handen har ritat de som fallit den in och konstnärens primära roll har varit att kurera flödet. Hill är född 1989 och jobbar annars gärna grafiskt, med skarpa linjer och rena fält. Detta är någonting annat..”

Parallax Art Fair,
London 2015

Ron Mandos Galerie,
Amsterdam
Best of Graduates 2013

Blood Sweat Tears Exhibition,
Royal Academy of Art,
The Hague, 2013
Examination


Behöver ni hjälp med en idé? Har ni en specifik animering i åtanke? Eller vill ni kanske bara ha en enkel design med ett par bildbyten? Jag finns här för att hjälpa till. Oavsett vilken plattform ni använder er av ingår alltid kodning för clicktags, clickthrough och exit funktioner. Den allmänna kunskapen om vad man faktiskt kan åstadkomma med HTML5 är begränsad i branschen. Där kommer jag in i bilden.

Som ett litet tivoli kanske?
Klicka här för att se hur en banner i HTML5 kan se ut.